Chi bộ Cao su Hà Giang phấn đấu đến 2020 nâng cấp thành Đảng bộ

CSVNO – Đó là chỉ đạo của đồng chí Hứa Ngọc Hiệp – UV BTV Đảng ủy – Phó TGĐ VRG tại Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Chi bộ Công ty CPCS Hà Giang, vào ngày  15/5.
Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp - UV BTV Đảng ủy VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp – UV BTV Đảng ủy – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công ty đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là những đợt rét đậm rét hại kéo dài trong năm 2010, 2011 làm ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của vườn cây.

Mặc dù vậy, Chi bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị – tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền, đoàn thể. Để có được kết quả bước đầu như ngày hôm nay, tập thể CBCNV Công ty đã phấn đấu không ngừng vì mục tiêu chung.

Tính đến nay, công ty có 5 phòng chức năng, hình thành 7 đội sản xuất và 1 tổ sản xuất trên địa bàn 8 xã và 3 huyện của tỉnh Hà Giang. Tổng số CBCNV – LĐ có 245 người, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số chiếm 88%.

Bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010 – 2015, Chi bộ Công ty tập trung lãnh đạo đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, nhất là tập trung trồng mới, trồng dặm, trồng tái canh những diện tích bị thiệt hại do rét đậm – rét hại gây ra. Từ năm 2010 – 2015, Công ty trồng mới tái canh được 1500 ha.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Công ty đã tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ đã phát triển mới được 6 Đảng viên, chuyển sinh hoạt từ nơi khác đến cho 6 Đảng viên, nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ là 12 đồng chí. Trong đó, Đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 58,3%.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ Công ty tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đội ngũ Đảng viên, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phấn đấu hàng năm Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch – vững mạnh, 8 – 16 quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Hứa Ngọc Hiệp – UV BTV Đảng ủy – Phó TGĐ VRG nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Công ty phải chú trọng đến công tác phát triển Đảng viên, phấn đấu đến năm 2020, nâng cấp từ Chi bộ lên Đảng bộ. Để thực hiện được điều này, các tổ chức đoàn thể như Đoàn thanh niên, Công đoàn Công ty cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, lựa chọn quần chúng tiêu biểu xuất sắc, giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đã bầu ra BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Hồ Anh Đức là Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Chí Trường là Phó bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 2 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII.

Bài, ảnh: Minh Nhiên