Tháng Năm 12, 2015

Cao su Lai Châu khai thác vào năm 2016

CSVNO – Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công ty CPCS Lai Châu, vào ngày 12/5, đ/c Hứa Ngọc Hiệp – UV BTV Đảng ủy,

Người bảo vệ tận tâm

CSVN – Hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ Campuchia trở về, cựu chiến binh Vương Công Tiến về địa phương vào làm trợ lý bảo vệ tại Nông trường Xa Cam – Công ty Cao su Bình

Cân nhắc trồng xen cà phê

CSVN – Thực hiện chủ trương trồng xen canh các loại cây trồng khác để tăng tính hiệu quả sử dụng đất của VRG, trong mùa tái canh trồng mới năm nay, các CTCS trên địa bàn

Người bảo vệ tận tâm

CSVN – Hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ Campuchia trở về, cựu chiến binh Vương Công Tiến về địa phương vào làm trợ lý bảo vệ

Cân nhắc trồng xen cà phê

CSVN – Thực hiện chủ trương trồng xen canh các loại cây trồng khác để tăng tính hiệu quả sử dụng đất của VRG, trong mùa

Người bảo vệ tận tâm

CSVN – Hoàn thành nghĩa vụ quân sự từ Campuchia trở về, cựu chiến binh Vương Công Tiến về địa phương vào

Cân nhắc trồng xen cà phê

CSVN – Thực hiện chủ trương trồng xen canh các loại cây trồng khác để tăng tính hiệu quả sử dụng