Nâng cao năng suất, hiệu quả và phát triển bền vững

CSVN – Đây là mục tiêu VRG hướng đến, được TGĐ Trần Ngọc Thuận nhấn mạnh tại Hội nghị cán bộ chủ chốt và giao ban các công ty, đơn vị khu vực Đông Nam bộ và TP.HCM vừa qua.

 Trồng xen canh cây dứa  trên vườn cây kiến thiết cơ bản  Công ty TNHH MTV Cao su  Nam Giang – Quảng Nam.  Ảnh: Đức Hiến
Trồng xen canh cây dứa trên vườn cây kiến thiết cơ bản Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam. Ảnh: Đức Hiến

Hai mục tiêu quan trọng

TGĐ cho rằng, để ngành phát triển, cần phải thay đổi quan điểm, tư duy và nhận thức. “Trong tình hình hiện nay chúng ta phải hành động như thế nào. Muốn nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả vườn cây phải làm gì”, ông Thuận đặt vấn đề.

Trong công tác nông nghiệp, TGĐ chỉ đạo, mục tiêu đầu tiên là nâng cao năng suất chất lượng vườn cây ổn định và bền vững. Hiện nay, thành viên CLB 2 tấn/ha của Tập đoàn chủ yếu thuộc các công ty Đông Nam bộ. Tuy nhiên, một vài công ty cần phải chú trọng tăng năng suất hơn nữa.

Mục tiêu thứ hai đó là nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất thông qua các giải pháp đa dạng hóa cây trồng trên vườn cây và trên vùng cao su. Phát triển và ứng dụng các giải pháp kỹ thuật hướng đến mục tiêu giảm giá thành, giảm chi phí đầ utư, đảm bảo hiệu quả kinh tế kỹ thuật sản xuất cao su.

Theo tham mưu của Ban Quản lý Kỹ thuật VRG, để đạt được mục tiêu trên, cần thực hiện nhiều giải pháp căn cơ. Trong đó, để nâng cao năng suất chất lượng vườn cây bền vững phải đẩy mạnh thực hiện các giải pháp kỹ thuật khai thác tận thu tối đa trên vườn cây nhóm 3 và vườn chuẩn bị thanh lý. Linh hoạt tuổi thanh lý theo thực trạng năng suất vườn cây, tăng tốc độ thanh lý vườn cây năng suất thấp, tái canh bằng giống mới, năng suất cao và tái cơ cấu tuổi cây hợp lý, đảm bảo cho năng suất cao.

Đối với việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, Ban đưa ra giải pháp trồng xen trên vườn cây cao su theo hai hướng: Trồng xen canh cây ngắn hạn và trồng xen canh dài hạn.

Cây ngắn ngày phù hợp trong 3 năm đầu, mật độ cây bình thường, khoảng 571 cây/ha. Còn trồng xen dài ngày, phải thay đổi thiết kế vườn theo hướng hàng kép, tạo không gian lớn hơn cho trồng xen lâu dài theo hướng cơ giới hóa và giữ mật độ ở mức khoảng 500 cây/ha. Trong cả chu kỳ, hướng đến hệ thống cây trồng xen canh cây ngắn – dài ngày phù hợp theo từng vùng…

Ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau

Đối với các công ty, đơn vị thuộc Khối công nghiệp – dịch vụ, năm qua đều làm ăn có lãi, đảm bảo thu nhập, việc làm và đời sống công nhân lao động. Điển hình, Công ty CP Kho vận và Dịch vụ hàng hóa cao su, thu nhập bình quân đạt 9 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2015, tình hình chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng một số công ty đã thực hiện kế hoạch năm rất khả quan. Ông Phạm Hồng Hải – TGĐ Công ty CP Cơ khí Cao su, cho biết đến ngày 3/4, công ty đã ký hợp đồng đạt gần 60% kế hoạch năm (50 tỷ/85 tỷ đồng kế hoạch). Trong đó, hợp đồng cung cấp thiết bị đến 20 tỷ đồng.

Còn theo ông Nguyễn Minh Hùng – TGĐ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, đơn giá cho thuê đất tại KCN được 50 USD/ m², tính bình quân 1ha đất cho thuê thu về 10 tỷ đồng. Năm 2014, công ty đã ký hợp đồng cho thuê đất 58 ha, tiền lương bình quân CB.CNV trên 7,5 triệu đồng/người/tháng. “Trong 30 ha đất kế hoạch giao cho thuê năm 2015, đến đầu tháng 4, công ty đã ký hợp đồng ghi nhớ với khách hàng được 21 ha, trong đó có đến 18 ha đã ký hợp đồng cho thuê .Dự kiến, công ty thực hiện vượt kế hoạch năm”, ông Hùng cho hay.

Bên cạnh thuận lợi của một vài đơn vị, tình hình chung các công ty Khối công nghiệp – dịch vụ vẫn khó khăn, nhất là những công ty thực hiện mảng tư vấn, xây dựng.

Theo Phó TGĐ VRG Lê Xuân Hòe, những đơn vị gặp khó khăn do khối lượng công việc không còn nhiều, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản của các công ty trong ngành hạn chế lại. Chủ trương của lãnh đạo Tập đoàn, hỗ trợ để các công ty trong khối phát triển. Biện pháp là các công ty trong ngành phải ưu tiên sử dụng dịch vụ sản phẩm của nhau, hỗ trợ nhau cùng tồn tại và phát triển.

Còn các công ty trong khối phải nỗ lực vươn lên, tự cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Muốn làm được việc này, trước mắt các công ty phải kiện toàn lại bộ máy, kiện toàn nhân lực.

Anh Thư