Cơ khí Cao su: Nhiều sáng kiến nâng cao năng suất lao động

CSVNO – Với mục tiêu tìm những giải pháp tối ưu hóa sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, trong 5 năm qua, Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su (RECO), đã có nhiều sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

>> Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

 Ông Đặng Quang Trung (phải) - Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Công nghiệp VRG và ông Nguyễn Văn Khánh -Ủy viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam trao bằng khen VRG cho các  cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua
Trao bằng khen VRG cho các cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua

Cụ thể là các thiết kế máy cưa lạng mu lô; hệ thống nâng hạ xe goòng mủ tờ mủ tờ;  máy cán mủ tờ 5 cặp trục…

Các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới đã góp phần tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả vật tư, máy móc thiết bị hiện có, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc, qua đó tạo nền móng cho doanh nghiệp hội nhập, mở rộng hợp tác với các bạn hàng trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, trong những năm qua, RECO chú trọng tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua (PTTĐ) đều gắn với yêu cầu công tác trọng tâm gắn liền hoạt động SXKD và mục tiêu, phương hướng phát triển bền vững của công ty.

Ngoải các PTTĐ trọng điểm như: “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD”  “Sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất và công tác quản lý”, các phong trào thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề cũng được lan tỏa rộng khắp đến các phân xưởng, phòng ban công ty và NLĐ.

 [stextbox id=”stb_style_259398″]

Ông Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên Ban thường vụ- Chánh Văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên Ban thường vụ- Chánh Văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2011- 2015 do RECO tổ chức ngày 27/4, ông Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên Ban thường vụ- Chánh Văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam cho rằng, hoạt động thi đua của đơn vị trong thời gian qua có nhiều điểm sáng, thông qua các phong trào thi đua PTTĐ, đã tạo không khí sổi nổi, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của NLĐ.

Thời gian tới, công ty cần đẩy mạnh hơn nữa các PTTĐ, tổ chức hội thi tay nghề, thợ giỏi để phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn thi đua với tuyên truyền, khen thưởng kịp thời, cổ vũ phong trào và phổ biến, giới thiệu kinh nghiệm rộng khắp trong toàn đơn vị.

[/stextbox]

Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Năm 2011-2015, PTTĐ yêu nước của RECO không ngừng được đẩy mạnh, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, Đảng viên và NLĐ; công tác phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng; công tác khen thưởng được đổi mới; thi đua khen thưởng là động lực to lớn góp phần vào những chuyển biến mạnh mẽ và những kết quả đạt được trong PTTĐ.

Lãnh đạo công ty xác định, trong giai đoạn khó khăn hiện nay, thi đua luôn được coi như một nhiệm vụ, một nội dung công tác quan trọng của công ty. Qua PTTĐ phát huy sức mạnh tổng hợp toàn đơn vị, hoàn thành các mục tiêu SXKD tại Hội nghị Người lao động 2015 đã thông qua: Tổng doanh thu đạt 85,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4,8 tỷ đồng; chia cổ tức 6%/mệnh giá; lương bình quân gần 5.700.000 đồng/người/tháng.

Với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, trong 5 năm, RECO đã được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT; VRG khen thưởng về hoàn thành kế hoạch 5 năm liền; nhiều bằng khen của VRG cho tập thể và cá nhân …        

Nguyễn Lý