Phân biệt vai trò Hội Liên hiệp Thanh niên và Đoàn Thanh niên

CSVN – Nhân dịp dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ XIV; Trao giải thưởng Thanh niên tiêu biểu lần thứ III; trao giải thưởng Sao Vàng Cao su lần thứ XII, chị Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh- Phó Chánh Văn phòng Hội LHTN VN, đã dành cho Tạp chí Cao su một cuộc trao đổi liên quan đến tổ chức ĐTN, Hội LHTN và hiệu quả hoạt động của Hội LHTN VN VRG.
Chị Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh
Chị Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh

Thưa chị, hiện nay, nhiều ĐVTN vẫn chưa phân biệt rõ vai trò, hoạt động của Hội LHTN và ĐTN. Xin chị cho biết sự khác nhau của hai tổ chức này?

Chị Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh: Tổ chức Đoàn TNCS HCM là tổ chức chính trị, dành cho thanh niên VN, từ 15 đến 30 tuổi. Nếu là cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện trở lên thì đến 35 tuổi. Nếu là cán bộ lãnh đạo cấp Trung ương Đoàn thì không quá 42 tuổi. Vì là tổ chức chính trị nên thể hiện chính kiến của người tham gia tổ chức Đoàn về góc độ chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, rèn luyện bản thân theo lý tưởng cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện.

Trong khi đó, tổ chức Hội LHTN VN là tổ chức xã hội, rộng rãi; dành cho tất cả người VN từ 15 tuổi trở lên (có thể trên 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi…), không phân biệt tôn giáo, thành phần, nơi cư ngụ…

Các hoạt động tập trung của Hội LHTN VN là giúp đỡ thanh niên VN, thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bằng việc tự rèn luyện bản thân thành người sống tốt, sống có nghị lực, sống có trách nhiệm. Hiện nay, các đối tượng chú ý tập hợp, vận động tham gia của Hội là các câu lạc bộ, đội, nhóm…

[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=” Chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban CTTN VRG về ĐTN VRG “]

Quyết định 242/QĐ-CSVN do Phó TGĐ VRG Trần Thoại ký và ban hành ngày 30/3/2015, kể từ 1/4/2015, giải thể Ban CTTN VRG và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban CTTN VRG về ĐTN VRG. Về nhân sự, chị Trương Thị Huế Minh – Trưởng Ban CTTN được điều động nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy VRG. Anh Nguyễn Thành Trung – Bí thư ĐTN Cao su Đồng Nai, Phó trưởng Ban CTTN VRG thôi kiêm nhiệm chức Phó Trưởng Ban CTTN VRG. Chị Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó trưởng Ban CTTN VRG nhận công tác tại CĐ Cao su VN. Anh Thái Bảo Tri – chuyên viên Ban CTTN VRG nhận công tác tại ĐTN VRG. Các chuyên viên còn lại nhận nhiệm vụ tại ĐTN VRG.

T.S

[/stextbox]

Như vậy, các hoạt động do ĐTN tổ chức thì có thể có 2 dạng: một là chỉ dành cho ĐVTN tham gia. Ví dụ: sinh hoạt Chi đoàn; học chính trị. Hai là có thể mở rộng cho đối tượng không phải là ĐVTN cùng tham gia. Ví dụ: thể dục thể thao, biểu diễn văn nghệ, cắm trại…

Nhưng ĐTN không thể biểu dương, khen thưởng những người không phải là ĐVTN của đơn vị mà có tham gia tốt trong hoạt động đó. Như vậy thì thiệt thòi về quyền lợi cho người tham gia, không thể hiện được tính vận động rộng rãi của phong trào. Vì thế vai trò vận động phong trào nên được giao cho tổ chức Hội LHTN. Giả sử trong đơn vị có 1 bạn khó khăn rất cần giúp đỡ, nhưng bạn này đã 40 tuổi, không còn là ĐVTN và cũng không phải thuộc diện gia đình chính sách, thì vai trò đề xuất giúp đỡ, vận động chính là vai trò của Hội LHTN.

Chị nhận xét như thế nào về hoạt động của Hội LHTN VN VRG trong thời gian qua?

Chị Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh: Với phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình; sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; sống có lý tưởng cao đẹp, tự tin trong hội nhập quốc tế, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến vì Tổ quốc, Hội LHTN VN VRG đã làm rất tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, trong 2 năm 2013 – 2014 với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Hội LHTN VN VRG có địa bàn hoạt động rộng ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, Tây Bắc và sang cả nước bạn Lào, Campuchia. Các bạn đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia các phong trào của hội, như: thành lập các đội, nhóm kỹ năng; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Các bạn đã và đang làm rất tốt chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” mà Hội LHTN VN phát động.

Xin cảm ơn chị!

Ngọc Cẩm (thực hiện)