Geru Star: Lợi nhuận 2 tỷ đồng, chia cổ tức 5%

CSVNO – Với mức lợi nhuận đạt gần 2 tỷ đồng trong năm 2014, Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru (Geru Star), đã đảm bảo được mức thu nhập bình quân của 249 lao động đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng, dự kiến chia cổ tức  5% trên mệnh giá cổ phiếu.

Ông Võ Văn Hạnh -TV HĐQT- TGĐ Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trước đại hội
Ông Trần Văn Hạnh -UV HĐQT- TGĐ Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trước đại hội

Đó là kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, được công bố trước cổ đông, tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, tổ chức vào sáng 25/4.

Với ngành nghề chính là sản xuất kinh doanh bóng thể thao, năm 2014, Công ty Cổ phần Thể thao Ngôi sao Geru đã sản xuất được 1.544.675 quả bóng, đạt 95% kế hoạch năm, bằng 108% so với năm 2013, sản lượng sản xuất bình quân 128.728 quả/tháng.

Sản lượng tiêu thụ là 1.531.362 quả,  công ty đã xuất khẩu ra nước ngoài 1.061.000 quả, bán tại thị trường nội địa 451.200 quả.

Ỗng Võ Sĩ Lực- Chủ tịch HĐTV VRG trao bằng khen VRG cho đại diện lãnh đạo công ty
Ỗng Võ Sỹ Lực- Chủ tịch HĐTV VRG trao bằng khen VRG cho đại diện lãnh đạo công ty

Có được kết quả trên, năm qua công ty đã thực hiện kế hoạch điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất sản phẩm bóng futsal, bóng rổ…

Đồng thời tăng cường, đẩy mạnh các phương án tiếp thị sản phẩm, quảng bá thương hiệu công ty, thông qua việc tài trợ các giải bóng rổ cấp TP.HCM, giải bóng đá BTV cúp Number One, cúp Truyền hình Bình Phước, cúp Geru Star…

Tại đại hội, Hội đồng Quản trị công ty cũng đã đề ra những phương án sản xuất kinh doanh, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, cải tiến đổi mới công nghệ, giảm thiểu chi phí giá thành… được cổ đông thống nhất thông qua.

Tin, ảnh: Vũ Phong