Đại hội Đảng bộ Cao su Chư Păh: Đại hội điểm khối doanh nghiệp huyện Chư Păh

CSVN – Trong 2 ngày 7 và 8/4, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đại hội điểm khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chư Păh.
 đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Các đại biểu tham gia đại hội đã thảo luận và thông qua một số mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của nhiệm kỳ 2015- 2020: Phấn đấu đến cuối năm 2020 công ty có 14.482 ha cao su, trong đo diện tích khai thác là 8.116,9 ha; tổng sản lượng khai thác 50.711 tấn mủ quy khô, năng suất bình quân 1,37 tấn/ha. Tổng doanh thu 2.369 tỷ, lợi nhuận dự kiến đạt 175,5 tỷ, nộp ngân sách 38,861 tỷ đồng. Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thành lập thêm một Đảng bộ bộ phận và hàng năm kết nạp Đảng viên đạt từ 12% trở lên so với tổng số Đảng viên hiện có.

Đại hội đã bầu 15 đ/c vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Với sự tín nhiệm cao, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã bầu đ/c Lê Đức Tánh – TGĐ công ty làm Bí thư Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Văn Vĩnh