Chủ động, tích cực để vượt qua khó khăn

CSVNO – Đây là ý kiến chỉ đạo của đ/c Trần Ngọc Thuận, UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG lần thứ 16, ngày 3/4 .
Đ/c Trần Ngọc Thuận, UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW - Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG chủ trì Hội nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận, UV Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đ/c trong BCH đã thảo luận, góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết khóa VII, phương hướng khóa VIII và Dự thảo kiểm điểm BCH Đảng bộ VRG; cho ý kiến đóng góp vào Dự thảo đề án nhân sự BCH và UBKT; ghi phiếu giới thiệu nhân sự BCH Đảng bộ VRG khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua thời gian và chương trình Đại hội Đảng bộ VRG (dự kiến cuối tháng 7/2015).

Tại Hội nghị, đ/c Võ Sỹ Lực -Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG báo cáo tóm tắt kết quả công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp và triển khai công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

, đ/c Võ Sỹ Lực Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG báo cáo tóm tắt kết quả công tác chỉ đạo Đại hội Đảng
Đ/c Võ Sỹ Lực – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VRG báo cáo tóm tắt kết quả công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp

Nhìn chung, các Chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch số 699-KH/ĐUTĐ đạt yêu cầu, đúng tiến độ, tuân thủ  đầy đủ các nguyên tắc của Đảng; đối với tiểu ban nội dung đã hoàn thành lấy ý kiến đóng góp, thông qua BCH dự thảo Báo cáo chính trị. Sau Đại hội điểm các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc sẽ tiến hành Đại hội theo lịch trình, thời gian đã được Ban Thường vụ Đảng ủy VRG phê duyệt, ông Võ Sỹ Lực cho biết.

BCH biểu quyết các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020
BCH biểu quyết các nội dung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao công tác chuẩn bị và tiến độ thực hiện của Ban tổ chức Đại hội.

Đ/c cũng lưu ý, năm 2015 dự báo sẽ là một năm VRG tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD, Đảng bộ VRG tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; trong đó tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ VRG đảm bảo yêu cầu, tiến độ và thời gian.

“Nhiệm vụ trọng tâm  vẫn là phát triển năng suất nông nghiệp bền vững, đảm bảo sản xuất có hiệu quả và lợi nhuận. Đảng bộ VRG chia sẻ với những đơn vị đang gặp khó khăn về vốn đầu tư, chi phí quản lý sản xuất… Hơn bao giờ hết, các đ/c trong BCH phải chủ động hiến kế, tích cực vượt qua khó khăn, tạo sức mạnh lan tỏa, đoàn kết để hoàn thành nhiệm vụ”, đ/c Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.                                                                                                                                     Tin, ảnh: Nguyễn Lý