Cụ thể hóa phong trào thi đua thành sáng kiến sản xuất

CSVN – Trong giai đoạn 2010 – 2015, TCT Cao su Đồng Nai đã cụ thể hóa phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất để phong trào thực sự lan tỏa mạnh mẽ từ TCT đến các Nông trường, tổ đội và công nhân. Phong trào đã khích lệ tính sáng tạo và chủ động của mỗi cá nhân và tập thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thi đua hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng hàng năm là một trong những hoạt động được cụ thể hóa từ phong trào thi đua yêu nước của TCT CS Đồng Nai. Trong ảnh: Khen thưởng hoàn thành kế hoạch 2014. Ảnh: Từ Huy
Thi đua hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng hàng năm là một trong những hoạt động được cụ thể hóa từ phong trào thi đua yêu nước của TCT CS Đồng Nai. Trong ảnh: Khen thưởng hoàn thành kế hoạch 2014. Ảnh: Từ Huy
125 sáng kiến trong vòng 5 năm

Trong 5 năm qua, toàn TCT có 125 sáng kiến cải tiến kỹ thuật lớn nhỏ, đem lại hiệu quả và tiết kiệm cho ngân sách 16 tỷ đồng. Nhiều công trình nghiên cứu sáng kiến cải tiến phục vụ sản xuất có giá trị lâu dài, cụ thể là các công trình mở rộng và xây dựng thêm nhà máy dây chuyền mủ cốm và latex, công suất tăng 7 lần so với thời kỳ đầu tiếp quản. Cải tiến máy phun thuốc độ cao 25m phun triệt để theo chiều cao của cây cao su, thiết kế chế tạo máy nhai mủ đất so với máy nhập ngoại làm lợi 300 triệu đồng/năm. Tận dụng nguồn lực tại chỗ, tự gia công sản xuất các vật tư thay vì chờ nhập ở nước ngoài.

Ngoài ra, xác định công tác thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy các hoạt động SXKD của TCT đạt hiệu quả cao. Những năm qua, TCT đã phát động thi đua trong sản xuất bằng những phong trào thi đua cụ thể như: Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng; Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất sản lượng vườn cây; Giữ vững quy trình chế biến, tiết kiệm vật tư, hạ giá thành chế biến và ổn định chất lượng sản phẩm. Chú ý tập trung vào chương trình trọng điểm như đầu tư thâm canh vườn cây về chiều sâu, nâng chất lượng và cơ cấu lại chủng loại sản phẩm, đổi mới, phát triển đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp.

Xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến

Qua các phong trào thi đua, TCT đã phát hiện nhiều điển hình tiên tiến để nhân rộng và tổ chức tuyên truyền nêu gương. Trong 5 năm TCT đã khen thưởng 396 tập thể, 4.014 cá nhân với số tiền 8,6 tỷ đồng. Họ là những hạt nhân của đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TCT. Gắn với phong trào thi đua, TCT luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin đổi mới qua các hoạt động thi đua khen thưởng.

[stextbox id=”stb_style_259398″]Trong giai đoạn 2010 – 2015, TCT vinh dự ba lần được nhận Cờ thi đua của Chính phủ , bốn lần nhận Cờ thi đua của Bộ NN&PTNT, bốn năm liền từ 2011 đến 2014 nhận Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tỉnh ủy Đồng Nai.[/stextbox]

Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, bà Nguyễn Thị Gái – TGĐ TCT cho biết: “Phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của TCT CS Đồng Nai có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Phong trào đã thực sự lan tỏa rộng rãi trong TCT, trở thành động lực để CBCNV đem hết trí tuệ, sức lực cống hiến vì sự phát triển chung của đơn vị. Được sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của các cấp, TCT đã xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu trên các lĩnh vực phù hợp, có khả năng thực hiện được trong thực tế. Theo dõi đánh giá phong trào chặt chẽ, phát hiện nhiều nhân tố tích cực, biểu dương khen thưởng kịp thời. Công tác biểu dương, khen thưởng được TCT tổ chức trang trọng, ý nghĩa, các mức khen thưởng được thực hiện theo luật quy định. Điều này đã có tác động sâu sắc đối với người lao động có thành tích xuất sắc trước những cống hiến của mình và khích lệ sự rèn luyện phấn đấu, cống hiến của người khác”.

Với khẩu hiệu “Đồng thuận cao – Thi đua giỏi – Về đích sớm”, TCT CS Đồng Nai tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 để đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu, có chất lượng và hiệu quả cao nhất. Tập trung phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Ưu tiên khen thưởng các điển hình tiên tiến là công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên nghiệp vụ kỹ thuật để thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển hơn nữa, trở thành động lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Quỳnh Mai