Tháng Ba 28, 2015

Ưu tiên bón phân cho vườn cây năng suất cao

CSVN – Lãnh đạo VRG vừa có chỉ đạo các CTCS về công tác bón phân năm 2015. Trong đó, các công ty tùy tình hình thực tế của đơn vị để quyết định không bón phân hoặc giảm 50% chi phí.