Tháng Ba 17, 2015

Mạnh dạn chuyển sang cạo D4 từ năm 2015

CSVN – Tại cuộc họp giao ban TGĐ VRG đầu năm 2015, vào ngày 24/2, lãnh đạo VRG giao Ban Quản lý Kỹ thuật có chỉ đạo cụ thể việc áp dụng chế độ cạo D4

Thực hiện quyết liệt kế hoạch 2015

CSVN – Tại cuộc họp giao ban trưởng phó phòng ban VRG đầu năm 2015, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đánh giá cao báo cáo kế hoạch 2015 của các ban, đã thể hiện tinh