Gỗ Thuận An chỉ còn 2 cổ đông sáng lập

CSVNO – Đó là thông tin được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An (TAC), tổ chức ngày 10/3.
HĐQT và Ban Kiểm soát mới ra mắt đại hội
HĐQT và Ban Kiểm soát mới ra mắt đại hội

TAC là công ty cổ phần 100% vốn Nhà nước do 10 đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cao su VN (nay là Tập đoàn Công nghiệp CSVN) góp vốn thành lập tháng 1/2002. Tháng 1/2006, TAC phát hành thêm 4,4 triệu cổ phiếu để đầu tư dự án xây dựng nhà máy tại tỉnh tỉnh Bình Phước. Ngày 23/7/2007, TAC chính thức niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM với mã chứng khoán GTA. Và tính đến ngày 31/12/2014, 8 cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu cho Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Như vậy, cơ cấu cổ đông đến nay chỉ còn 2 cổ đông sáng lập là VRG và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, chiếm 59,7% vốn điều lệ của công ty.

Tại đại hội, ông Trần Văn Đá – Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Theo đó năm 2014, sản lượng tiêu thụ của công ty đạt 39.040 m3, trong đó sản lượng gỗ tinh chế đạt 9.071 m3; doanh thu tiêu thụ 474,418 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 16,822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,998 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 5,8 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ chia cổ tức 9%.

Trong năm 2015, 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh với tổng sản lượng tiêu thụ là 41.100 m3; doanh thu tiêu thụ 484,764 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 17,535 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng; tỷ lệ chia cổ tức trên vốn góp 10%…

Để chuẩn bị cho mùa hàng năm 2015, ông Trần Văn Đá cho biết: ngay những ngày cuối năm 2014, bộ phận kinh doanh của công ty đã làm việc và thống nhất được đơn hàng tinh chế cho năm 2015 như khách hàng Habufa, Jofran, ITF, Four Hands và SBN… Nhờ đó, tính đến  nay, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đã có 30,19 % giá trị đơn hàng doanh thu tinh chế cho năm 2015.

Nhằm đa dạng hóa các chủng loại và nâng cao chất lượng sản phẩm, lãnh đạo công ty đã không ngừng  trang bị máy móc hiện đại, đồng bộ
Nhằm đa dạng hóa các chủng loại và nâng cao chất lượng sản phẩm, lãnh đạo công ty đã không ngừng trang bị máy móc hiện đại, đồng bộ cho hoạt động sản xuất

Tại Đại hội, ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG đánh giá cao thành quả đã đạt được của TAC, đồng thời đề nghị ban điều hành công ty tiếp tục vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, góp phần vào việc phát triển bền vững trong lĩnh vực gỗ nói riêng của VRG. Muốn làm được điều đó, TAC cần phải áp dụng đồng bộ khoa học công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, đồng thời xây dựng thị trường bền vững, quảng bá thương hiệu tạo sức cạnh tranh trong thị trường gỗ.

Cũng tại đại hội, các cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018. Và sau cuộc họp của HĐQT phiên thứ nhất, bà Trần Thị Kim Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty thay cho ông Lê Phi Hùng; ông Minh Quốc Sang giữ chức vụ trưởng Ban Kiểm soát.

                                                                                                Tin, ảnh: Ng. Cường