Ngày Tết nhắc nhau…

tao cao su

Tết này giá mủ thật bèo nhèo

Tiền lương, tiền thưởng cũng tuột theo

Đãi bạn đến thăm nhà, chúc Tết…

Rượu đế, canh chua nấu… cá kèo.

Bèo!

Tết này nhắn ai có thói quen

Tù ti tú tí những quán… “em”

Túi rỗng, phình to tiền bạc cắc

Em quẳng cục lơ, chứ chẳng thèm…

Tòm tem!

Tết này nhắc nhau xin đừng quên

Rượu vô ba hột… trút ưu phiền

Bợm say căn nào, nằm căn nấy

Đường sá an toàn, cứ rộng thênh…

Hên!

Tết này tiết kiệm bà con ơi!

Xáp vô cờ, bạc mà… “tả tơi”

Dứt hẳn thú vui, trò đen đỏ…

Đón Xuân, đọc báo ngẫm… chuyện đời!

Vui!

Cải Văn