Đồng chí Trần Ngọc Thuận tốt nghiệp xuất sắc Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V

CSVNO – Ngày 6/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V. Đồng chí Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận (thứ 7, từ trái sang) nhận chứng nhận tốt nghiệp xuất sắc Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V tại buổi lễ bế giảng.
Đồng chí Trần Ngọc Thuận (hàng đầu, thứ 7, từ trái sang) nhận chứng nhận tốt nghiệp xuất sắc Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V tại buổi lễ bế giảng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tạ Ngọc Tấn – Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Tuấn Khanh – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Tô Lâm – Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng
Đồng chí Tô Huy Rứa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng

Tham gia lớp học, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG đã tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V, xếp loại xuất sắc với điểm trung bình 9.32. Với thành tích này, đồng chí được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Giấy khen đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc”.

Chứng nhận tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V của đồng chí Trần Ngọc Thuận
Chứng nhận tốt nghiệp Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V của đồng chí Trần Ngọc Thuận

Được biết, lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V có 92 học viên, trong đó 60 học viên công tác ở các bộ, ban, ngành Trung ương và 32 học viên công tác ở các địa phương. Học viên của lớp học là nguồn cán bộ cấp chiến lược đã được các cấp ủy, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, bộ, ban, ngành ở Trung ương.
Sau 4 tháng, lớp học đã hoàn thành kế hoạch và chương trình học đề ra. Các học viên được bổ sung, cập nhật có tính hệ thống những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình thế giới đương đại. Học viên được quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những nội dung cơ bản được nêu trong các văn kiện được thông qua tại Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương ban hành trong những năm qua; đồng thời, bước đầu giới thiệu một số kết quả tổng kết lý luận thực tiễn gần 30 năm đổi mới.
Thông qua phân tích, đánh giá những vấn đề thời sự cấp bách và kết quả nghiên cứu các mô hình phát triển, quan sát trực tiếp trong các đợt ngoại khóa và đi thực tế tại 5 xã nghèo của các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Tuyên Quang; được đến những nơi có thực tiễn sôi động như đến vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn; cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân… bước đầu giúp học viên nắm bắt được tình hình, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của người dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, từ đó có những đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.

Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng cho đồng chí Trần Ngọc Thuận đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc”
Giấy khen của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tặng cho đồng chí Trần Ngọc Thuận đạt danh hiệu “Học viên xuất sắc”

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa chúc mừng 92 đồng chí học viên của Lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa V đã hoàn thành tốt chương trình và được nhận chứng nhận tốt nghiệp khóa học. Đồng chí Tô Huy Rứa mong muốn các đồng chí học viên sẽ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; đồng thời là những tấm gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong công tác, xứng đáng với sự quan tâm, tin cậy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng.

N.P