VRG đã thoái vốn hơn 976 tỷ đồng

CSVN Xuân – Với mục tiêu bảo đảm VRG có cơ cấu hợp lý, tập trung nguồn lực cho ngành nghề chính, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, năm 2014, VRG đạt được những thành công khi triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đến cuối tháng 9/2014 VRG đã cơ bản hoàn chỉnh xác định giá trị doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV CS Bà Rịa và Tân Biên. Ảnh: Vườn cây khai thác Cao su Bà Rịa. Ảnh: Phan Thắng
Đến cuối tháng 9/2014 VRG đã cơ bản hoàn chỉnh xác định giá trị doanh nghiệp cho Công ty TNHH MTV CS Bà Rịa và Tân Biên. Ảnh: Vườn cây khai thác Cao su Bà Rịa. Ảnh: Phan Thắng
 VRG nắm giữ 65% vốn điều lệ

Theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 5/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VRG giai đoạn 2012 – 2015, VRG vẫn duy trì Công ty mẹ, 4 đơn vị sự nghiệp nằm trong cơ cấu Công ty mẹ và các công ty TNHH MTV chưa cổ phần hóa (CPH).

Thực hiện Nghị quyết 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 của Chính phủ, nhằm đẩy mạnh CPH, VRG đã trình và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch CPH đơn vị thành viên thuộc VRG giai đoạn 2014 – 2015, trong đó năm 2014 CPH 2 công ty và năm 2015 CPH 3 công ty. VRG đã tích cực thực hiện theo đúng quy trình và đến cuối tháng 9/2014 cơ bản hoàn chỉnh việc xác định giá trị doanh nghiệp (DN) cho Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

Tuy nhiên, theo Ban Kế hoạch – Đầu tư VRG, việc đánh giá lại giá trị vườn cây theo quy định tại Thông tư số 132/2011/TT-BTC ngày 28/9/2011 của Bộ Tài Chính có một số bất cập dẫn đến giá trị DN sau đánh giá quá cao và không công bằng giữa hai đơn vị. CTCS Tân Biên có diện tích 6.360 ha cao su, giá trị DN là 2.292 tỷ đồng, tăng 1.451 tỷ đồng tương đương 173%. CTCS Bà Rịa có diện tích 8.540 ha, giá trị DN là 1.652 tỷ đồng, tăng 660 tỷ đồng tương đương 67% giá trị sổ sách của công ty. Với giá trị này không thể CPH thành công.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 30A của Bộ Chính trị, hiện nay Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính đang xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp, trong đó có xác định giá trị vườn cây cao su. Từ thực tế trên, VRG kiến nghị lùi thời gian CPH 2 công ty trên sang năm 2015.

Trong năm 2015, VRG sẽ CPH 5 CTCS để đến cuối năm 2015 vẫn hoàn thành theo kế hoạch CPH Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Trong 5 CTCS này, VRG sẽ nắm giữ 65% vốn Nhà nước. Theo kế hoạch, tháng 4 và 5/2015, lần lượt CTCS Bà Rịa và Tân Biên bán cổ phần lần đầu và đến tháng 5 và 6, tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu. Tiếp đến, bán cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long (tháng 8); Cao su Phú Riềng (tháng 9) và Cao su Lộc Ninh (tháng 10).

[stextbox id=”stb_style_259398″ caption=”Sẽ cổ phần hóa 5 công ty cao su trong năm 2015″]

Theo Phó TGĐ VRG Trần Thoại, ngay từ tháng 1/2015, VRG đã triển khai các công việc để tiến hành cổ phần hóa (CPH) 5 CTCS trong năm 2015. Trong đó, có 2 công ty dự kiến CPH năm 2014 nhưng chưa thực hiện được, chuyển sang là Bà Rịa và Tân Biên.

Thời điểm cuối tháng 12/2014, VRG đã ban hành các quyết định CPH CTCS Tân Biên, Bà Rịa, Phú Riềng, Lộc Ninh và Bình Long. Đến đầu tháng 1/2015, VRG đã có văn bản chỉ đạo tổng kiểm kê, lập kế hoạch sử dụng đất, phương án sử dụng lao động… để làm cơ sở xác định giá trị DN.

Để chủ trương CPH thực hiện kịp tiến độ, trong tháng 1/2015, các Ban chuyên môn tiếp tục thực hiện các công việc được giao, trình lãnh đạo VRG phê duyệt. Bao gồm, ban hành các quyết định thành lập Tổ CPH tại các đơn vị; xây dựng đề cương kiểm kê; suất đầu tư vườn cây; chỉ định đơn vị tư vấn, đơn vị xây dựng đề án CPH và bán đấu giá CP….

Đối với công tác sắp xếp sở hữu các đơn vị thành viên. VRG đã hướng dẫn và chỉ đạo các công ty thuộc khối công nghiệp – dịch vụ sắp xếp lại cơ cấu cổ đông DN theo nguyên tắc một công ty không có quá nhiều cổ đông là đơn vị thành viên VRG. Trong năm 2014, các công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần.

Ngoài ra, VRG đã xây dựng đề án sáp nhập Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su và trình Chính phủ xem xét. Thủ tướng Chính phủ đã thống nhất việc sáp nhập và HĐTV VRG đang tổ chức thực hiện.

[/stextbox]

Theo Đề án, VRG tiếp tục duy trì 18 DN Công ty mẹ Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 20 DN Công ty mẹ Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Với các công ty VRG giữ trên 50% vốn điều lệ, đều đang trong thời gian đầu tư, chưa có doanh thu, sau năm 2015 sẽ xem xét việc thoái bớt vốn theo quy định.

Ngoài ra, VRG đã hướng dẫn và chỉ đạo các công ty thuộc khối công nghiệp, dịch vụ sắp xếp lại cơ cấu cổ đông DN theo nguyên tắc một công ty không có quá nhiều cổ đông là đơn vị thành viên VRG, bao gồm Công ty Cổ phần: Gỗ Thuận An; Thể thao Ngôi sao Geru; Khu công nghiệp Hố Nai; Cơ khí Cao su và Công nghiệp & XNK Cao su. Các đơn vị đã cơ bản hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại các công ty trong năm 2014.

VRG cũng đã xây dựng đề án sáp nhập Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su vào Công ty mẹ Tập đoàn và trình Chính phủ xem xét.

 Thoái vốn hơn 976 tỷ đồng

Về mặt tái cơ cấu tài chính và đầu tư, Đề án bao gồm việc thoái 100% vốn góp của Công ty mẹ Tập đoàn tại 22 DN; thoái một phần vốn góp của Công ty mẹ Tập đoàn tại 2 DN (Công ty CP Cơ khí Cao su là 45% và Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư là 25%).

Kết quả thoái vốn đầu tư ngoài ngành chính đến hết năm 2014, thu về 976 tỷ. Trong đó, tại Công ty mẹ Tập đoàn, tổng thu thoái vốn gần 600 tỷ đồng, riêng năm 2014 đã thoái vốn 434 tỷ. Bao gồm bán đấu giá 28% vốn tại Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG thu 168 tỷ đồng; bán 100% vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thu về hơn 335 tỷ đồng; bán 100% vốn Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thu về hơn 37 tỷ đồng…

VRG đã bán 100% vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
VRG đã bán 100% vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Còn 17 công ty thành viên VRG cũng đã thoái vốn thành công ở một số dự án, tổng thu về hơn 377 tỷ đồng, lãi trên 153 tỷ đồng. Cụ thể: Công ty CPCS Phước Hòa đấu giá bán 100% vốn tại Công ty CP Sài Gòn VRG tương đương 10.423.900 cổ phần; Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa bán 100% vốn tại Công ty CP Chiếu xạ An Phú 1.250.000 cổ phần; TCT Cao su Đồng Nai bán 100% vốn tại Công ty TNHH Phú Việt Tín. Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê thoái vốn hơn 12 tỷ đồng trên tổng số vốn góp điều lệ 18,4 tỷ đồng tại Công ty TNHH BOT CSHT Đồng Tháp…

Tháng 7/2014, VRG được Bộ NN&PTNT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án thoái vốn cho 25 công ty ngoài ngành chính. Ngay trong quý III/2014, VRG đã ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá, xây dựng phương án thoái vốn, bán đấu giá và tìm kiếm nhà đầu tư tại Công ty TNHH BOT CSHT Đồng Tháp; Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG; Công ty CP TCT Xây dựng & Thủy lợi 4 và Công ty CP Ciment FICO Tây Ninh. Cuối tháng 9, VRG đã hoàn chỉnh dự thảo định giá; đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đấu giá, chờ chốt giá bán… Trong quý IV/2014, VRG thực hiện thoái vốn tại các công ty trên.

Bên cạnh đó, VRG tiếp tục làm việc với các đối tác về việc chuyển nhượng dự án thủy điện do VRG giữ cổ phần chi phối, gồm Công ty CP Thủy điện Geruco Sông Côn; Công ty CP VRG Phú Yên; Công ty CP VRG Đak Nông và Công ty CP Thủy điện VRG Bảo Lộc.

Bình Nguyên