Tháng Một 28, 2015

VRG trao sổ hưu cho 3 cán bộ

CSVNO – Ngày 28/01, lãnh đạo VRG đã tổ chức gặp mặt chia tay và trao sổ hưu cho 3 cán bộ các phòng ban Tập đoàn, gồm bà Nguyễn Thị Xuân, ông Nguyễn Khắc

VRG trao sổ hưu cho 3 cán bộ

CSVNO – Ngày 28/01, lãnh đạo VRG đã tổ chức gặp mặt chia tay và trao sổ hưu cho 3 cán bộ các phòng ban