Tháng Một 6, 2015

“Vàng trắng” thấm tình yêu, tình người

CSVN – Được cho là một đề tài “khô” nhưng với cách kể chuyện rất riêng, chân thực, bộ phim Vàng trắng nhận được sự quan tâm sâu sắc của khán giả, đặc biệt là

Chuyện vượt sản lượng ở tổ tôi

CSVNO –  Năm 2014 được dự báo là năm khó khăn chung của toàn ngành cao su về thị trường cũng như giá thành. Thu nhập của CBCNV cũng bị giảm hơn so với nhiều