CĐCS Đồng Nai: Tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá

CSVN – CĐ Cao su Đồng Nai vừa cử 2 cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác phòng chống tác hại của thuốc lá do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Theo đó, tổ chức CĐ cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong CNVC-LĐ gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc. Treo hệ thống biển báo cấm hút thuốc tại các khu vực quy định cấm theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà vào nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp, coi đây là tiêu chuẩn thi đua của CBCNV-LĐ.

Thanh Trúc