CĐ Cụm miền Trung, Lào: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

CSVN – Ngày 27/11, tại Công ty TNHH MTV Thanh Hóa, CĐ 7 đơn vị trong Cụm thi đua Duyên hải miền Trung, Lào tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014, triển khai hoạt động năm 2015.

Tại hội nghị, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ Cao su VN, nhấn mạnh: “Năm 2014 là năm rất khó khăn đối với các công ty thuộc Tập đoàn nói chung và các đơn vị trong cụm Duyên hải miền Trung, Lào nói riêng. Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của BTV CĐ Cao su VN, CĐ các đơn vị đã cùng với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Đoàn viên CĐ, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014”.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã lựa chọn đề nghị CĐ Cao su VN xét đề nghị tặng 1 cờ Tổng LĐLĐ VN cho CĐ Công ty CP Gỗ MDF Quảng Trị; tặng 3 cờ CĐ Cao su VN cho CĐ các đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị, Thanh Hóa và Công ty CPCS Việt- Lào. Theo quy chế hoạt động của cụm, năm 2015, Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị được bầu làm cụm trưởng; 2 đơn vị cụm phó là Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa và Công ty CPCS Việt – Lào.

N.S