CĐ CS Bình Long: Có thêm phó chủ tịch

CSVN – Đó là bà Nguyễn Thị Nhàn – Ủy viên BTV, Trưởng Ban nữ công, Chủ nhiệm UBKT CĐ công ty vừa được bầu tại Hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 vừa qua.
Ông Nguyễn Đức Thịnh - Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Nhàn.
Ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Nhàn.

Vừa qua, CĐ Cao su Bình Long tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 (khóa X), nhiệm kỳ 2012-2017, nhằm củng cố, kiện toàn công tác nhân sự. Ông Lâm Văn Phúc – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước; ông Nguyễn Đức Thịnh – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN dự chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã bầu bổ sung ông Trương Ngọc Luân – Phó TGĐ công ty, chức danh ủy viên Ban chấp hành và ủy viên BTV CĐ công ty; bầu bà Nguyễn Thị Nhàn – Ủy viên BTV, Trưởng Ban nữ công, Chủ nhiệm UBKT CĐ công ty, giữ chức vụ Phó Chủ tịch CĐ công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Tin, ảnh: Nguyễn Bảo