Không bán gỗ thanh lý một lần

CSVN – Theo quy chế bán gỗ cao su thanh lý vừa được Hội đồng Thành viên VRG ban hành, các công ty phải tiến hành thanh lý đều trong năm, không tập trung bán gỗ thanh lý một lần.
Công nhân sản xuất gỗ tại Công ty CP chế biến gỗ Thuận An. Ảnh: Nguyễn Cường
Công nhân sản xuất gỗ tại Công ty CP chế biến gỗ Thuận An. Ảnh: Nguyễn Cường
Bán đấu giá rộng rãi, công khai

Các công ty có vườn cây cần thanh lý phải trình VRG ra quyết định thanh lý đối với vườn cây đến niên hạn thanh lý, diện tích cao su có chất lượng kém, năng suất kém, không còn hiệu quả kinh tế trong khai thác, tổ chức cạo tận thu trước lúc cưa cây thanh lý từ 2 – 3 năm. Diện tích cao su thực hiện thanh lý năm kế hoạch bao gồm diện tích cao su thanh lý phục vụ tái canh trong năm kế hoạch và thanh lý gối vụ cho năm sau năm kế hoạch.

Sau khi có quyết định thanh lý vườn cây cao su của Tập đoàn và đã được Tập đoàn thỏa thuận giá khởi điểm làm cơ sở cho việc tổ chức đấu giá, công ty chọn mẫu số diện tích thanh lý theo quyết định để bán đấu giá. Công ty phải công khai chất lượng, giá khởi điểm từng lô cao su thanh lý để khách hàng tham khảo. Việc bán đấu giá được tổ chức rộng rãi để xác định giá thị trường, làm cơ sở xác định giá bán chỉ định cho các công ty có chức năng chế biến gỗ của Tập đoàn. Đối với diện tích để lại cho công ty cao su có nhu cầu sử dụng cây cao su thanh lý để lấy gỗ, củi làm pallet chứa mủ, đốt lò xông, lò chén của công ty thì trên cơ sở nhu cầu hàng năm của công ty, Tập đoàn sẽ duyệt chỉ tiêu sử dụng gỗ củi cao su mà không duyệt giá.

Việc phân phối theo hình thức bán chỉ định bảo đảm nguyên tắc giá bán chỉ định sát giá thị trường, không gây thất thoát tài sản Nhà nước và công bằng, hợp lý giữa các công ty có chức năng chế biến gỗ. Bán chỉ định cho các công ty có chức năng chế biến gỗ trong Tập đoàn theo giá bình quân kết quả đấu giá thành công tại điểm bán từng đợt bán cây cao su thanh lý hoặc áp theo giá đấu giá lần trước liền kề nếu giá thị trường không có biến động.

Hàng năm, Tập đoàn sẽ căn cứ vào tổng diện tích thanh lý tái canh toàn Tập đoàn để phân chia diện tích bán phân bổ cho các đơn vị theo tỷ lệ nhu cầu nguyên liệu tương ứng cho từng đơn vị. Các công ty có chức năng chế biến gỗ phải sử dụng toàn bộ nguồn gỗ được phân phối mua từ các công ty vào sơ chế và tinh chế, không được nhượng bán cây đứng và gỗ tròn ra thị trường.

Công ty được quyền xử lý các tình huống đặc biệt

HĐTV VRG ủy quyền cho HĐTV, HĐQT công ty cao su xử lý các tình huống đặc biệt như sau: Để kịp thời giải phóng mặt bằng bàn giao đất xây dựng theo tiến độ đầu tư công trình công cộng và bàn giao đất cho nhà đầu tư thuê trong các khu công nghiệp, HĐTV, HĐQT Công ty cao su được duyệt hồ sơ bán cây cao su thanh lý do Tổng Giám đốc trình trên cơ sở giá khởi điểm theo đề xuất của Hội đồng thanh lý tài sản công ty đề nghị. Cụ thể trong các trường hợp: Thanh lý để bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia có diện tích dưới 20ha; Thanh lý để đầu tư hạ tầng, bàn giao đất cho nhà đầu tư thuê ở các khu công nghiệp do VRG hoặc đơn vị thuộc VRG làm chủ đầu tư có diện tích dưới 10 ha; Thanh lý để bàn giao xây dựng công trình khác và tái canh vườn cây có diện tích dưới 5 ha.

Đối với vườn cây gãy đổ do mưa bão, lốc xoáy, công ty phải khẩn trương kiêm kê phân loại cây trốc gốc, cây gãy thân, cây nghiêng, cây tét nhánh. Xác định cây không còn khả năng phục hồi. Nhanh chóng thu dọn cây gãy đổ để sản xuất. Hội đồng thanh lý tài sản công ty lập biên bản xác định giá sàn bán cây gãy đổ không còn khả năng phục hồi. Công ty phải ưu tiên bán cây cao su trong những trường hợp đặc biệt trên cho các công ty chế biến gỗ trong VRG, trường hợp các công ty trong VRG không mua mới được bán ra ngoài.

Minh Nhiên