Tháng Mười Một 28, 2014

Nước rút cuối năm

Chỉ còn một tháng nữa thôi Những ngày nước rút khắp nơi trong ngành Quyết tâm phấn đấu trở thành Sản lượng đạt nhất ta giành đầu tiên Cao su đẹp tựa như tiên Phủ

Nước rút cuối năm

Chỉ còn một tháng nữa thôi Những ngày nước rút khắp nơi trong ngành Quyết tâm phấn đấu trở thành Sản lượng đạt nhất ta

Nước rút cuối năm

Chỉ còn một tháng nữa thôi Những ngày nước rút khắp nơi trong ngành Quyết tâm phấn đấu trở thành