Người lao động Khối thi đua số IX VRG thu nhập trên 6 triệu đồng

CSVNO – Khối thi đua số IX đảm bảo thu nhập bình quân người lao động trên 6,11 triệu đồng/người/tháng, đạt trên 96,53% kế hoạch đề ra. Đó là kết quả thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 được tổng kết vào ngày 24/11.
Lãnh đạo Khối trưởng Khối thi đua số IX năm 2014 - Trường Cao đẳng CN Cao su trao cờ luân lưu cho Khối trưởng và Khối phó năm 2015 - đơn vị Tạp chí Cao su VN và Công ty CP Cơ khí Cao su
Lãnh đạo Khối trưởng Khối thi đua số IX năm 2014 – Trường Cao đẳng CN Cao su trao cờ luân lưu cho Khối trưởng và Khối phó năm 2015 – đơn vị Tạp chí Cao su VN và Công ty CP Cơ khí Cao su

Khối thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đạt 91,54%; doanh thu đạt 93,63%; chỉ tiêu lợi nhuận đạt 108,55%, nộp ngân sách 119,8%.

Được biết, toàn khối có 14 đơn vị thành viên, với tổng số lao động xấp xỉ 4.647 người, tổng vốn đầu tư khoảng 2.522,588 tỷ đồng. Các hoạt động chính là: Nghiên cứu- chuyển giao, đào tạo, kinh doanh tài chính, sản xuất kinh doanh, tư vấn đầu tư, xây dựng, kho vận, xuất nhập khẩu, phổ biến chính sách, pháp luật, chăm sóc sức khỏe…

Trong năm 2014 khối đã thực hiện tốt các công tác thi đua – khen thưởng và các công tác khác được giao, các chế độ chính sách với người lao động được đảm bảo tốt nhất, tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ mát và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đảm bảo thu nhập bình quân người lao động trên 6,11 triệu đồng, đạt trên 96,53% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các công tác từ thiện được duy trì, thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tạo điều kiện cho CB CNVC LĐ học hỏi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết trong khối. Dịp này khối cũng đã thống nhất bầu đơn vị Tạp chí Cao su VN làm Khối trưởng, khối phó là Công ty CP Cơ khí Cao su, đảm trách nhiệm vụ trong năm 2015.

Tin, ảnh: Vũ Phong