CĐCS Quảng Trị: Tăng cường động viên người lao động

Ban TGĐ và BTV CĐ Cao su Quảng Trị đã tổ chức phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm bằng những phong trào thiết thực như: tận thu mủ dây, mủ rơi vãi và quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng thất thoát mủ… Công ty còn tổ chức triển khai Nghị quyết của Đảng và phát động thi đua đến tận người lao động, phân công BTV Đảng ủy, BTV CĐ công ty tiếp xúc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khắc phục khó khăn. CNLĐ công ty cũng ký cam kết không bớt xén mủ và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lê Thị Thuận