Nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền

CSVN – Công tác tuyên giáo của CĐ Cao su VN đang có sự đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền với mục tiêu hướng về cơ sở, hướng về người lao động, góp phần nâng cao nhận thức của CNVCLĐ.
Ông Phan Tấn Hải - Phó Chủ tịch thường trực và ông Võ Việt Tài - UV BTV CĐ Cao su VN, trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí. Ảnh: Từ Huy
Ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực và ông Võ Việt Tài – UV BTV CĐ Cao su VN, trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí. Ảnh: Từ Huy
Xây dựng nội dung tuyên giáo phong phú, sát thực tiễn

Ngay từ đầu năm 2014, CĐ Cao su VN đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ tập trung thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ VN và CĐ Cao su VN. Đặc biệt, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến những ngày lễ lớn của đất nước, trong đó có ngày Kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2014). Trong đó, nhấn mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống CN cao su VN trong suốt chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành, về những hoạt động nổi bật của ngành cao su.

Các cấp CĐ đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền với nhiều nội dung đáng chú ý như: Nghị quyết Đại hội XI CĐ VN, Nghị quyết Đại hội VII CĐ Cao su VN, Hiến pháp 2013, Luật CĐ, Bộ Luật Lao động 2012, Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ VN khóa XI, hoạt động Tháng CN 2014, tình hình biển Đông… Triển khai thực hiện Kết luận 79/KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI…

CĐ Cao su VN đã tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền về kết quả Đại hội CĐ VN, Hội nghị tuyên truyền về Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ VN khóa XI. Ngoài ra, CĐ Cao su VN phối hợp với các cấp CĐ cơ sở tổ chức một số buổi nói chuyện chuyên đề về pháp luật lao động, pháp luật CĐ nhằm nâng cao kiến thức cho CNVCLĐ.

Nhân kỷ niệm 85 ngày thành lập CĐ VN (28/7/2014), BTV CĐ Cao su VN tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ VN và vinh danh 11 đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN qua các thời kỳ. Đồng thời, 85 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐ từ cấp tổ trở lên trong ngành cao su đã được trao giải thưởng cán bộ CĐ xuất sắc năm 2014.
Một điểm mới trong hoạt động tuyên truyền là bắt đầu từ tháng 3/2014, CĐ Cao su VN phát hành định kỳ Tờ tin CĐ Cao su VN. Đến nay, Tờ tin CĐ Cao su VN đã trở thành một phương tiện hiệu quả trong công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị, khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ ngành cao su.

7 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Một là, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ. Trong đó tập trung tuyên truyền về các sự kiện quan trọng của ngành cao su, của giai cấp CN nói chung và tổ chức CĐ nói riêng.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện chương trình hành động của CĐ VN, triển khai Nghị quyết Đại hội XI CĐ VN và Nghị quyết Đại hội VII CĐ Cao su VN. Tuyên truyền về các sự kiện kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống CN cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2014).

Ba là, vận động CNVCLĐ trong ngành thường xuyên học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bốn là, tổ chức thực hiện Kết luận số 79-KL/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp CN VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm là, tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh tin bài trên Báo Lao động, Tạp chí Cao su, Tờ tin CĐ Cao su VN và Trang thông tin điện tử CĐ Cao su VN.

Sáu là, tuyên truyền các hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động VHVN, TDTT góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bảy là, trong tình hình giá mủ đang sụt giảm, các cấp CĐ cùng với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên người lao động ổn định về tư tưởng để yên tâm lao động, sản xuất, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2014.

Phan Tấn Hải
(Phó Chủ tịch thường trực kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo CĐ Cao su VN)