Thêm mái ấm CĐ cho CNLĐ

CSVN – Thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm CĐ, ngày 13/11, Ban Thường vụ CĐ Cao su Đồng Nai đã trao tặng 2 căn nhà Mái ấm CĐ, trị giá 30 triệu đồng/căn cho anh Lê Văn Thế và chị Đỗ Thị Thảo – CĐ viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc Công ty CPCS Bảo Lâm. Dịp này, ĐTN Cao su Đồng Nai cũng trao tặng 1 căn Nhà nhân ái trị giá 30 triệu đồng do ĐVTN TCT đóng góp ủng hộ cho ĐVTN Nguyễn Trọng Hoàn.

Được biết, từ đầu năm đến nay, CĐ Cao su Đồng Nai đã trao tặng 21 căn nhà Mái ấm CĐ có tổng trị giá 630 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Mái ấm CĐ, trong đó có 2 căn do CĐ Cao su VN trao tặng.
* Năm 2014, CĐ Cao su Hà Tĩnh triển khai xây dựng 3 nhà ở Mái ấm CĐ cho 3 hộ gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở tại NT Thanh Niên, NT Truông Bát và NT Can Lộc với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Trong đó, CĐ CSVN hỗ trợ 30 đồng để xây dựng nhà cho hộ gia đình CNLĐ Đoàn Khắc Hùng (Đội 3 – NT Thanh Niên).
Từ năm 2008 – 2014, với sự hỗ trợ của CĐ CSVN, CĐ CS Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng 40 nhà ở Mái ấm CĐ cho 40 hộ gia đình CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn công ty với tổng kinh phí 850 triệu đồng.

H.T – Nguyễn Thị Minh Đức