CĐ Cao su Lộc Ninh: Tổ chức lớp bổ túc trung học đầu tiên

Ngày 05/11, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Lộc Ninh tổ chức lễ bế giảng lớp bổ túc văn hóa trung học sơ sở cho 60 tổ trưởng sản xuất, tổ trưởng nữ công và CN trực tiếp. Lớp học diễn ra trong 6 tháng, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, trong đó có 8 học viên đạt loại khá. Đây là khóa học bổ túc văn hóa trung học cơ sở đầu tiên dành cho Đoàn viên CĐ và CNVC-LĐ toàn công ty. Qua đó giúp nâng cao trình độ học vấn và trình độ văn hóa, tay nghề cho CNVC-LĐ.

Như Yến