Thưởng “nóng” cho tập thể, cá nhân về trước kế hoạch

Ngày 31/10, Ban giám hiệu và CĐ Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã trao thưởng cho 2 đơn vị về trước KH 2 tháng trong phong trào thi đua nước rút, đó là Trung tâm Ngoại ngữ Tin học và Trung tâm Đào tạo thường xuyên và Quan hệ Doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, ông Phạm Văn Nha – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và bà Ngô Thị Hồng Dung – Chủ tịch CĐ Trường, đã thưởng nóng cho 2 đơn vị với số tiền 2,6 triệu và 5,2 triệu đồng.

* Với nhiều biện pháp kỹ thuật khai thác mủ đúng quy trình, tận thu mủ tạp, mủ đông, mủ tráng thùng hiệu quả, 2 CN thuộc Tổ 3, Đội C1, NT Bến Củi (Công ty CPCS Tây Ninh) đã hoàn thành chỉ tiêu KH sản lượng năm 2014. Trong đó, chị Hà Thị Lựu hoàn thành KH vào ngày 13/9 (trước 109 ngày). Chị Lê Thị Lệ Thanh hoàn thành KH vào ngày 28/9 (trước 94 ngày). Nhằm động viên cá nhân và phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, CĐ công ty đã thưởng nóng cho mỗi cá nhân 500.000 đồng.

Tây Nguyên Xanh – Mỵ Nương