Công ty Dầu Tiếng xuất khẩu gần 25.350 tấn mủ

Chuẩn bị XK cao su tại Công ty Dầu Tiếng. Ảnh: Tùng Châu
Chuẩn bị XK cao su tại Công ty Dầu Tiếng. Ảnh: Tùng Châu

Tính đến hết tháng 10/2014, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã khai thác 21.450 tấn mủ, đạt 75% KH năm; thu mua 4.240 tấn mủ, đạt hơn 70% KH. Sản lượng tiêu thụ hơn 29.350 tấn, trong đó đến ngày 31/10, công ty đã ký các hợp đồng xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu gần 25.350 tấn. Doanh thu 10 tháng đạt hơn 1.237 tỉ đồng, trong đó doanh thu ngoại tệ đạt 44,25 triệu USD. Với giá bán bình quân đạt 41,7 triệu đồng/tấn, lợi nhuận 10 tháng của công ty đạt hơn 273,5 tỉ đồng.

Việt Quang