Sắp công bố kết quả Cuộc thi viết

CSVN – Đến ngày 7/10, công tác chấm thi Cuộc thi viết tìm hiểu 85 năm truyền thống ngành cao su VN đã hoàn tất.

>> 1.332 bài dự thi Cuộc thi viết 85 năm

Sau khi thực hiện công tác tổng hợp điểm, họp BTC và Ban giám khảo, Thường trực BTC sẽ có văn bản báo cáo kết quả cuộc thi lên Ban lãnh đạo VRG để chuẩn y kết quả.

Ngay khi có kết quả, Tạp chí Cao su sẽ thông báo lên trang tin: tapchicaosu.vn và đăng trên số báo đặc biệt 422, chào mừng kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành cao su VN. Các tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành đoạt giải, sẽ được BTC Lễ kỷ niệm 85 năm thông báo, gửi thư mời nhận giải.

BTC