Nhịp sống rừng su

Ảnh: Dzũng Nguyên
Ảnh: Dzũng Nguyên

Bà Rịa ơi, cứ mỗi lần trở lại
Vết chiến tranh dần được đổi xanh màu
Trong tầm mắt gió rừng su xào xạc
Đất chuyển mùa, thu đọng gọi nắng mai.
Vọng ngân xa kẻng nông trường thao thức
Em vào ca cho ngày mới bắt đầu
Hoa su trắng ngan ngát hương ấp ủ
Áo xanh màu em ẩn trước sương mai.
Nắng vàng ươm tưới xuyên qua kẽ lá
Vun gốc su, sự sống cứ tuôn trào.
Đất đỏ nhuộm mắt em xanh mơ ước
Bàn tay mềm, nhựa trắng cả rừng su.
Thu đượm hồng, vương má em ửng đỏ
Bao nhọc nhằn theo câu hát giao duyên
Em vẫn em trên vùng quê đất đỏ
Bà Rịa ơi, ta nhớ đến cồn cào!

Nguyễn Tấn Thuyên