Đắk Lắk: Trồng gần 50% diện tích cao su được duyệt

Tính đến nay, các công ty tại Đắk Lắk đã trồng gần 5.817 ha cao su, đạt xấp xỉ gần 50% tổng diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Cao su trồng xen
Cao su trồng xen

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk ngoài Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’Leo và các hộ dân trồng cao su tiểu điền, còn có 10 công ty đã được UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định cho thuê đất thực hiện dự án trồng cao su từ năm 2010, với tổng diện tích 11.734 ha.

Tính đến nay, các công ty trên đã trồng gần 5.817 ha cao su, đạt xấp xỉ gần 50% tổng diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng triển khai trồng cao su bị chậm là do một số diện tích hiện đã bị người dân ở địa phương lấn chiếm để trồng hoa màu hoặc không phù hợp để trồng cao su. Một số công ty chưa huy động được nguồn vốn để triển khai trồng cao su, mà chỉ mới thực hiện theo số vốn tự có nên chậm tiến độ.

Trường Ngữ