70% đại biểu là người lao động dự hội nghị thi đua

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến vừa được VRG ban hành nhằm tiến tới Đại hội thi đua của Bộ NN&PTNT và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
Hội nghị điển hình tiên tiến tại các đơn vị sẽ có 70% đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất. Ảnh: Ngọc Cẩm
Hội nghị điển hình tiên tiến tại các đơn vị sẽ có 70% đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất. Ảnh: Ngọc Cẩm

Đối với các đơn vị thành viên Tập đoàn, hình thức tổ chức là Hội nghị điển hình tiên tiến. Những đơn vị có số lượng dưới 300 CBCNVC-LĐ thì tổ chức Hội nghị toàn thể; đơn vị có trên 300 CBCNV thì tổ chức Hội nghị đại biểu nhưng số lượng không quá 300 đại biểu.

Đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến là những người có thành tích xuất sắc. Trong đó, số lượng đại biểu là CN, người trực tiếp sản xuất, những người lao động giỏi, lao động sáng tạo, người tốt việc tốt chiếm 70% tổng số đại biểu triệu tập.

Đối với cấp Tập đoàn, hình thức tổ chức Đại hội Thi đua. Đại biểu dự đại hội là các anh hùng, đại diện tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, đại biểu trẻ tuổi; chú trọng đại biểu lao động trực tiếp, mô hình mới, điển hình mới thông qua các phong trào thi đua…

Phan Thắng