Tập huấn bảo vệ thực vật tại Campuchia

Ngày 23 và 25/9, tại Campuchia, Ban Quản lý Kỹ thuật VRG phối hợp Viện Nghiên cứu Cao su VN tổ chức Tập huấn đầu bờ về công tác bảo vệ thực vật (BVTV) cho 15 CTCS ở hai cụm.

Thành phần tham gia tập huấn là Phó TGĐ phụ trách kỹ thuật, Trưởng phòng kỹ thuật và cán bộ phụ trách công tác BVTV tại các công ty.Ngày 23/9, tập huấn diễn ra Cụm Kratie với sự tham dự của 8 đơn vị gồm: Đồng Nai – Kratie (đơn vị đăng cai); Đồng Phú – Kratie; Dầu Tiếng – Kratie; Dầu Tiếng – Campuchia; Mang Yang – Ratanakiri; Krông Búk – Ratanakiri; Lộc Ninh VKETI; Chư Prông – Stung Treng.

Ngày 25/9, tập huấn Cụm Kampong Thom gồm 7 đơn vị: Phước Hòa – Kampong Thom và Bà Rịa – Kampong Thom (đơn vị đăng cai); Tân Biên – Kampong Thom; Chư Sê – Kampong Thom; Mê Kông – Kampong Thom; Chư Păh – C.R.C.K; Tây Ninh – Siêm Riệp.

Tại các buổi tập huấn, cán bộ hướng dẫn đã tập huấn về lý thuyết lẫn thực tế tại vườn cây nhằm giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về công tác BVTV, quy trình phòng trừ bệnh hại trên vườn cây. Từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý Kỹ thuật VRG sẽ tổ chức thêm hai đợt tập huấn đầu bờ. Khu vực miền núi phía Bắc tập huấn về công tác BVTV và khu vực Đông Nam bộ công tác phun phòng bệnh phấn trắng trên vườn cây.

Phan Thắng