Tháng Chín 25, 2014

Thành lập CĐ Ban quản lý Gỗ MDF Kiên Giang

Ngày 17/9, tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ CĐ Cao su VN phối hợp cùng Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) tổ chức Lễ thành lập CĐ cơ sở Ban QLDA

Chậm, nhưng chắc

Đó là khẳng định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, khi đề cập đến dự án phát triển cao su tại Nghệ An của Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An

Thông hiểu để chia sẻ

Vừa qua tại Gia Lai, CĐ Cao su VN tổ chức hội nghị tập huấn quy chế đối thoại trong doanh nghiệp cho lãnh đạo và cán bộ, tổ trưởng CĐ các công ty Tây

Chậm, nhưng chắc

Đó là khẳng định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, khi đề cập đến dự án phát triển cao su tại Nghệ An của Công

Thông hiểu để chia sẻ

Vừa qua tại Gia Lai, CĐ Cao su VN tổ chức hội nghị tập huấn quy chế đối thoại trong doanh nghiệp cho lãnh đạo

Chậm, nhưng chắc

Đó là khẳng định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, khi đề cập đến dự án phát triển cao su