Tháng Chín 24, 2014

Thịt bò đặc biệt

Sau khi lãnh lương xong mấy anh em công nhân rủ nhau đi kiếm quán nhậu lai rai. Vào quán một công nhân kêu bà chủ cho một đĩa thịt bò xào đặc biệt với

Thịt bò đặc biệt

Sau khi lãnh lương xong mấy anh em công nhân rủ nhau đi kiếm quán nhậu lai rai. Vào quán một công nhân kêu bà

Thịt bò đặc biệt

Sau khi lãnh lương xong mấy anh em công nhân rủ nhau đi kiếm quán nhậu lai rai. Vào quán