117 gia đình sẽ được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 85 năm

Ban lãnh đạo VRG và CĐ Cao su cho biết, tại Lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành cao su sẽ có 117 gia đình 3, 4 thế hệ được tuyên dương.

Theo BTC, tính đến nay đã có 22 đơn vị thành viên gửi danh sách các gia đình được tuyên dương, BTC đã nhận được danh sách gồm 1.194 gia đình. Trong đó, 1.081 gia đình ba thế hệ và 113 gia đình bốn thế hệ. Tuy nhiên, VRG và CĐ Cao su VN sẽ rà soát, chọn ra 117 gia đình tiêu biểu nhất để tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 85 năm vào tháng 10 tới đây. Những gia đình còn lại sẽ được tuyên dương cấp công ty.

Quỳnh Mai