Tăng cường rà soát, cắt giảm tối đa các chi phí

Đó là nội dung đáng chú ý tại cuộc họp HĐTV VRG lần 4/2014. HĐTV VRG yêu cầu giao Ban TGĐ VRG chỉ đạo các đơn vị rà soát, cắt giảm tối đa các hạng mục không cần thiết trong các dự án trồng cao su nhằm đảm bảo hiệu quả. Cùng với đó, xây dựng mức trần suất đầu tư nông nghiệp của dự án trồng cao su theo từng vùng để làm căn cứ phê duyệt dự án trồng cao su và suất đầu tư nông nghiệp năm 2014 của VRG.thi truong

Các đơn vị cũng phải tăng cường quản lý vốn vay và rà soát lại các bảo lãnh vay vốn của Công ty mẹ Tập đoàn để thoái dần phần bảo lãnh đã thực hiện. Tạm ngưng toàn bộ phần bảo lãnh để thực hiện vay vốn. Yêu cầu các đơn vị dùng tài sản của đơn vị mình và tài sản hình thành từ dự án để thực hiện thế chấp vay vốn.

HĐTV VRG yêu cầu các công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, người đại diện vốn của VRG tại các công ty cổ phần tăng cường quản lý và sử dụng vốn để đảm bảo thực hiện các nội dung theo kế hoạch giá thành tiêu thụ sản phẩm, chi phí, chi phí đầu tư và nguồn vốn đầu tư, đảm bảo khả năng thanh toán, trả nợ

HĐTV VRG thống nhất chủ trương thành lập Công ty liên doanh VRG-Nhật Bản để kinh doanh các sản phẩm cao su của VRG theo tỷ lệ vốn góp 50% của VRG và 50% của đối tác Nhật Bản là Công ty JTC Coporation và Kato Office. VRG giữ vị trí chủ tịch và Phó TGĐ thứ nhất; phía đối tác Nhật Bản giữ chức TGĐ và Phó chủ tịch trong liên doanh.

T.S