Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá 2 CTCS

IPOThực hiện Công văn số 883/TTg-ĐMDN ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa (CPH), trong năm 2014 VRG sẽ CPH 2 Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa và Tân Biên và sẽ CPH 3 công ty Phú Riềng, Bình Long và Lộc Ninh trong năm 2015.

Để đẩy nhanh tiến độ CPH Công ty Tân Biên và Bà Rịa trong năm nay, đến 10/9, Tổ CPH Tập đoàn đã triển khai thực hiện các công việc: Kiểm kê, đánh giá lại tài sản CPH theo qui định, hiện tại hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp (DN) CPH của công ty Bà Rịa và Tân Biên đang được các Ban chuyên môn xem xét, phối hợp thẩm định và trình lãnh đạo phê duyệt; đang trình lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt tiêu chí chọn lựa nhà đầu tư chiến lược; xin chủ trương phê duyệt chi phí CPH; các đơn vị CPH đã trình lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa và Tây Ninh phê duyệt phương án sử dụng đất; đơn vị tư vấn đã hoàn tất dự thảo phương án CPH.

Để có thể đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần dự kiến vào 1/1/2015, từ nay đến cuối năm sẽ tiến hành ký kết hợp đồng nguyên tắc xác định giá trị DN và tư vấn CPH DN. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng dự toán chi phí CPH thì Tập đoàn sẽ phê duyệt dự toán chi phí CPH để làm cơ sở đưa vào phương án chính thức.

Bên cạnh đó, Tập đoàn và các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng và hoàn thiện phương án CPH. Trong đó, xây dựng phương án kinh doanh; xác định vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ khi xây dựng phương án của công ty Tân Biên và Bà Rịa; dự thảo điều lệ công ty cổ phần; lập danh sách lao động của DN tại thời điểm công bố giá trị DN làm cơ sở bán cổ phần ưu đãi; xây dựng giá bán cổ phần để làm cơ sở bán đấu giá; tổ chức bán đấu giá…

Bình Nguyên