Giải pháp giúp người lao động an tâm làm việc

Từ đầu năm đến nay, tại TCT Cao su Đồng Nai có khoảng 1.200 CNLĐ xin nghỉ việc. TCT đã phải chi hơn 30 tỷ đồng để giải quyết chế độ cho lao động nghỉ việc. Nguyên nhân CN xin nghỉ việc nhiều, một phần do ảnh hưởng của giá bán mủ cao su giảm mạnh dẫn đến thu nhập NLĐ giảm theo. Ngoài ra, có một bộ phận NLĐ vì cái lợi trước mắt khi thôi việc cũng xin nghỉ khiến công ty gặp khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Gái – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty, để ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống, giúp CNLĐ yên tâm gắn bó vườn cây, nhà máy, phấn đấu vượt trên 5% kế hoạch sản lượng năm 2014, các cấp CĐ công ty cần tiếp tục thực hiện tốt nhiều giải pháp. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt 5 vấn đề trọng tâm sau:

Một là, trong tình hình khó khăn chung hiện nay để cho CN hiểu, an tâm công tác đòi hỏi mỗi cán bộ CĐ phải luôn sâu sát CNLĐ, phải lắng nghe ý kiến, tâm tư tình cảm của CN. Đồng thời, giải thích những vấn đề CN quan tâm, khơi gợi tinh thần đoàn kết, lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, đồng lòng, chia sẻ với đơn vị những lúc khó khăn.

Công nhân TCT CS Đồng Nai tại Hội thi thợ giỏi. Ảnh: Tùng Châu
Công nhân TCT CS Đồng Nai tại Hội thi thợ giỏi. Ảnh: Tùng Châu

Hai là, với trách nhiệm của mình, tổ chức CĐ ở cơ sở gần gũi với CN, tích cực đeo bám và thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNLĐ đeo bám vườn cây, tích cực sản xuất và hoàn thành nhiệm vụ.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua vượt trên 5% chỉ tiêu kế hoạch sản lượng năm của TCT. Để thực hiện tốt việc này, cần quan tâm nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong CNLĐ, rèn luyện tác phong công nghiệp, chấp hành kỷ luật lao động và ý thức yêu ngành, yêu nghề, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn là, tham gia giải quyết tốt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tham gia tổ chức kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ…

Năm là, tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên đối thoại với NLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ảnh cho lãnh đạo TCT.

Anh Thư