Công đoàn khối CN-DV: Nhiều đơn vị điều chỉnh tăng lương đến 15%

Ông Trần Quang Vinh – Chủ tịch CĐ Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An, Trưởng khối thi đua CĐ Khối Công nghiệp – Dịch vụ, cho biết tính đến cuối tháng 6, toàn khối có 3.937 lao động/14 đơn vị. Thu nhập bình quân của khối là gần 5,7 triệu đồng/ người/tháng. Nhìn chung, so với cùng kỳ năm 2013, các đơn vị trong khối đều điều chỉnh tăng lương từ 10% đến 15%.

Trong đó, Công ty CP KCN Hố Nai tăng 22% (7,8 triệu đồng/người/tháng), Công ty CP Đầu tư Xây dựng cao su tăng 17% (hơn 5 triệu đồng). CĐ các đơn vị còn vận động Đoàn viên, CNLĐ đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ, cho vay phát triển kinh tế gia đình với số tiền trên 429 triệu đồng. CĐ khối cũng đã xây dựng thêm một “Góc văn hóa CĐ” tại Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An trị giá 370.000 triệu đồng.

Tin, ảnh: Phan Thắng