Trồng thí điểm 200 ha cao su tại huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi)

Ông Nguyễn Hùng – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi, cho biết thực hiện chủ trương trồng thí điểm 200 ha cao su tại huyện miền núi Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi), đến ngày 30/8, công ty đã trồng mới được 104 ha, diện tích còn lại sẽ hoàn tất trong năm 2014. Theo đánh giá của công ty, vườn cây trồng mới hiện đang sinh trưởng và phát triển khá tốt, do phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của vùng. Tây Trà là một trong những huyện miền núi nghèo khó của tỉnh Quảng Ngãi. Đất đai còn hoang hóa nhiều, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Việc công ty đầu tư phát triển cao su ở đây có ý nghĩa về mặt kinh tế – xã hội. Theo khảo sát, huyện Tây Trà có khả năng phát triển được 2.000 ha cao su.

Anh Thư