Tháng Chín 5, 2014

Ấn tượng khó phai

Mặc dù Hội thi tìm hiểu 85 năm ngành cao su khu vực IV đã kết thúc, nhưng đọng lại đằng sau hội thi là rất nhiều cảm xúc, có sự tiếc nuối của đội

Ấn tượng khó phai

Mặc dù Hội thi tìm hiểu 85 năm ngành cao su khu vực IV đã kết thúc, nhưng đọng lại đằng sau hội thi là

Ấn tượng khó phai

Mặc dù Hội thi tìm hiểu 85 năm ngành cao su khu vực IV đã kết thúc, nhưng đọng lại