Bình xét giải thưởng Cao su VN

     Để kịp thời vinh danh những CBCNV – LĐ có thành tích đặc biệt xuất sắc nhân kỷ niệm 85 năm truyền thống Ngành Cao su VN, ngày 25/8, CĐ Cao su VN đã có công văn số 507/CV-CĐCS thông báo việc triển khai thực hiện bình xét giải thưởng Cao su VN gửi các đơn vị thành viên.

     Theo đó, căn cứ khoản 3 điều 8 của quy chế giải thưởng, Tập đoàn không phân bổ số lượng CBCNV – LĐ được vinh danh cho các đơn vị thành viên. Do đó, trong quá trình tuyển chọn CBCNV – LĐ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện trở lên tại các cấp cơ sở thì lập danh sách gửi về Tập đoàn (không hạn chế số lượng). Sau đó, hội đồng tuyển chọn cấp Tập đoàn sẽ xem xét thành tích theo nguyên tắc cho điểm từ cao xuống thấp và bình chọn từ 15 đến 20 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất để vinh danh.

     Cũng theo công văn này, các đơn vị thành viên nhanh chóng triển khai xét chọn theo quy chế giải thưởng Cao su VN và lập hồ sơ gửi về Ban Chính sách -Pháp luật, Công đoàn Cao su VN trước ngày 20/9/2014.

Ng. Cường