Đoàn TN Cao su Dầu Tiếng: Khen thưởng 28 cá nhân vượt kế hoạch

ĐTN Cao su Dầu Tiếng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014 và sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế cán bộ ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc cùng với đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và chính quyền giao cho trong năm 2014. Tại Hội nghị, ĐTN công ty đã khen thưởng 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kế hoạch sản lượng quý II/2014 với tổng số tiền khen thưởng 5,6 triệu đồng.

Thanh Sơn