Chi đoàn Cơ quan CĐ Cao su VN: Bầu 5 đ/c vào BCH mới

Ngày 18/8, Chi đoàn cơ sở Cơ quan CĐ Cao su VN đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2017. Tham dự Đại hội có đ/c Thái Bảo Tri – Phó Bí thư ĐTN VRG, đ/c Phan Mạnh Hùng – Bí thư Chi bộ Cơ quan CĐ Cao su VN, đ/c Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực, Thủ trưởng Cơ quan CĐ Cao su VN, các đ/c đại diện của các tổ chức Đoàn tại TP.HCM và 15 Đoàn viên. Đại hội đã bầu ra BCH mới gồm 5 đ/c, trong đó đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Bí thư, đ/c Nguyễn Thùy Trang giữ chức vụ Phó Bí thư.

Ngọc Cẩm