Tháng Tám 21, 2014

Sợ xin lỗi!

Sợ xin lỗi! – Dạo này máy bay rơi liên tục. Dù chẳng mấy khi may mắn được vi vu trên không, nhưng tui vẫn thấy sợ quá Hai Cạo à. – Sống chết có

Sợ xin lỗi!

Sợ xin lỗi! – Dạo này máy bay rơi liên tục. Dù chẳng mấy khi may mắn được vi vu trên không, nhưng tui vẫn

Sợ xin lỗi!

Sợ xin lỗi! – Dạo này máy bay rơi liên tục. Dù chẳng mấy khi may mắn được vi vu