Bổ sung điều lệ Hội thao CNVC-LĐ năm 2014

BTC Hội thao CNVC-LĐ năm 2014 vừa có thông báo bổ sung điều lệ Hội thao CNVC-LĐ năm 2014, được áp dụng ngay cho Hội thao khu vực III và khu vực IV.

Cụ thể bổ sung điều lệ: “Các VĐV đã từng tập luyện thi đấu các đội tuyển tỉnh, thành phố và tham gia thi đấu cấp quốc gia không được tham gia hội thao năm 2014”. BTC cũng nhấn mạnh lại, tuyệt đối cấm các đơn vị không vì thành tích mà đi thuê, mượn VĐV làm mất đi ý nghĩa của Hội thao.

VĐV điền kinh về đích
Thi đấu môn điền kinh tại Hội thao

Đánh giá về kết quả Hội thao khu vực I và khu vực II, Phó TGĐ Lê Xuân Hoè – Trưởng Ban BTC Hội thao diễn ra song song với Hội thi tìm hiểu 85 năm ngày truyền thống ngành cao su nên kết quả đạt được khả quan là sự cố gắng vượt bậc của BTC và sự hưởng ứng của các đơn vị thành viên tham gia. Lãnh đạo VRG biểu dương tinh thần tham gia của các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị ở Lào, Campuchia đã khắc phục điều kiện khó khăn để tham gia Hội thao. Hai đơn vị tại địa bàn tổ chức Hội thao khu vực I và khu vực II là Công ty CPCS Điện Biên và Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Hội thao.

* Trong trang 31, số báo 416 ra ngày 1/8, Tạp chí Cao su có đăng tin kết quả Hội thao CNLĐ VRG khu vực II, trong đó đưa tin Đội Cao su Quảng Nam xếp nhất toàn đoàn là chưa chính xác. Đến nay, BTC Hội thao chưa thông báo chính thức kết quả toàn đoàn tại Hội thao khu vực II. Tạp chí Cao su xin cáo lỗi về sự sai sót nêu trên.

P.V