Tái canh, trồng mới: Không chạy theo diện tích

Trưởng Ban Quản lý Kỹ thuật VRG Lại Văn Lâm vừa có văn bản hướng dẫn các CTCS khu vực Duyên hải miền Trung thực hiện nghiêm việc tuân thủ cơ cấu giống theo vùng, quy trình kĩ thuật bổ sung cho những vùng bị ảnh hưởng của bão, tăng cường giống chịu lạnh (IAN 873) cho khu vực ảnh hưởng rét.

Bên cạnh đó, tầm soát loại bỏ các diện tích đất không phù hợp, đất manh mún. Đồng thời báo cáo nguồn gốc cây giống, thực hiện công tác thanh lọc cây giống có tầng lá. Bố trí giống trồng tùy thuộc địa hình, khu vực, tiểu vùng khí hậu của từng lô đồi, hoàn chỉnh sơ đồ thiết kế giống trước khi trồng trên thực địa, chỉ trồng khi có đủ giống theo cơ cấu phù hợp cho vùng, cây giống đạt chuẩn chất lượng, không chạy theo khối lượng diện tích. Với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa và vùng Bắc Nghệ An, kết thúc trồng mới và trồng dặm trong tháng 8/2014, các khu vực còn lại là trước ngày 30/10/2014.

Thành Sang