Tháng Bảy 27, 2014

Tục Tằng cẩu của người Thái ở Sơn La

 Tằng cẩu là hình thức búi tóc ngược lên đỉnh đầu của người con gái dân tộc Thái trước khi về nhà chồng, một phong tục truyền thống được gìn giữ từ rất lâu đời

Về thăm làng nghề thổ cẩm

 Dệt vải thổ cẩm là một trong những ngành nghề truyền thống và nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc ở Gia Lai. Điều đáng mừng là nghề truyền thống

Về thăm làng nghề thổ cẩm

 Dệt vải thổ cẩm là một trong những ngành nghề truyền thống và nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc